SUVERENOST

Pozdravljam sve češća ograničenja suverenosti kao ispravne korake u izgradnji novih odnosa između grupa i pojedinaca. Suverenost je jedan anahronistčki koncept koji predstavlja više problema nego koristi u brzo integrirajucem svijetu. Činjenica da ga još uvijek koristimo snažna je potvrda nesposobnosti naših društava da se pravovremeno suoče sa promjenama koje su se već odigrale. Moramo naučiti bolje plesati taj ples.

Facebook Comments
%d bloggers like this: